• REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest ESMEfordog Paweł Szołucha.
2. Uczestnikami konkursku mogą być osoby które mają ukończone 18 lat.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić w komentarzu odpowiedź na pytanie konkursowe – zgodnie z zasadami wyjaśnionymi w poście konkursowym. 
4. Data rozpoczęcia i zakończenia konkursu to 13-15 maja 2019 r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnym koncie organizatora dnia 18 maja.
6. Na podstawie dokonanej oceny wybierzemy jedną osobę, która otrzyma zestaw akcesoriów dla psa o łącznej wartości 200 zł. 
7. ESMEfordog skontaktuje się indywidualnie ze zwycięzcą konkursu w celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru nagrody.
8. Konkurs, którego warunki określono w niniejszym regulaminie nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, poz. 201, nr.1540 ze zm). Materiały reklamowo-promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszeo Regulaminu.
9. Regulamin konkursu będzie dostępny przez czas trwania konkursu na stornie internetowej od dnia jego rozpoczęcia.
10. Udział w konkursie jest równoznaczy z:
- akceptacją niniejszego regulaminu
- zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie i realizacji nagrody.
ESMEfordog zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Regulamin obowiązuje od 13 maja.